V malém technickém průkazu obvykle:

P.2. MAX. VÝKON [kW], např.: 66

   

- někdy bývá uveden i s otáčkami (za lomítkem) proto napište
pouze číslice před lomítkem – např.: 66
- pište bez desetinné čárky, hodnotu zaokrouhlete směrem nahoru

   

Zadejte pouze celé číslo !!!